Reč direktora

Prelazak sa državnocentrično orijentisanog pristupa bezbednosti u kojem je glavni cilj bio zaštita državne bezbednosti na humanocentrično orijentisan pristup bezbednosti, povlači sa sobom i izmenjenu ulogu subjekata sistema bezbednosti. Službe bezbednosti, vojska i policija više nisu jedini i isključivi organi koji se staraju za zaštitu i bezbednost građana i njihove imovine i prevenciju kriminala. Globalizacija prostora, imovine i kapitala prouzrokovala je bolju povezanost i veće mogućnosti u svim oblastima, ali istovremeno i promenjene izazove, rizike i pretnje za bezbednost lica, imovine i kapitala. Jedan od odgovora na ove promene jeste uvođenje i jačanje privatnog sektora bezbednosti, koji dodatnim merama i radnjama štiti ličnu i imovinsku sigurnost građana i stara se za bezbednost poslovanja različitih privrednih subjekata. Promena karaktera terorističkih pretnji i pretnji od organizovanog kriminala uticala je na iznalaženje integrisanog odgovora na ove pretnje, gde je sve značajnija uloga privatnog sektora bezbednosti, posebno u zaštiti objekata koji su deo kritične infrastrukture.

Privatni sektor bezbednosti u Republici Srbiji prošao je različite faze, period tokom 90-ih godina kada je ova oblast bila totalno normativno i faktički neuređena, period nakon 2000. godine, gde se polako uspostavljaju rudimentarni oblici i regulisanje ovih poslova i period nakon 2010. godine, kada se naporima različitih subjekata ova oblast polako uređuje, da bi tek 2013. godine usvajanjem Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti došlo do punog normativnog regulisanja privatne bezbednosti. Kompanija Eurosecurity od 2011. godine uspešno posluje i aktivno je svojim preporukama učestvovala u uspostavljanju privatnog sektora bezbednosti na našim prostorima.

Kompanija Eurosecurity specijalizovana je za pružanje usluga iz oblasti privatne i korporativne bezbednosti, urbane bezbednosti, pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenja, projektovanje sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, procenu ugroženosti i izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, procenu rizika na radnom mestu u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosne procene javnih skupova, projektovanje sistema informacione bezbednosti, istražne delatnosti, obuke iz oblasti bezbednosne kulture i druge stručne obuke za različite privredne subjekte. Kompanija Eurosecurity posebno je prepoznatljiva na tržištu privatne bezbednosti, jer pruža specijalizovane usluge u obezbeđenju vip ličnosti, obezbedjenju javnih skupova visokog rizika, obezbedjenju na vodi i plovnim objektima, na visinama i obezbeđenju dragocenosti i transportu novca. Svedoci kvaliteta usluga kompanije Eurosecurity su brojni međunarodni i nacionalni klijenti, kompanije, privredni subjekti i druga pravna lica.

Prepoznatljivost i lična karta kompanije Eurosecurity jesu njeni ljudski resursi, menadžment sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javne i nacionalne bezbednosti, ali i podmladak, stipendiran i obrazovan na vodećim nacionalnim i međunarodnim visokoškolskim ustanovama iz oblasti studija bezbednosti, odbrane i zaštite, veliki broj zaposlenih, kompletno licenciranih za obavljanje poslova privatne bezbednosti, kao i veliki broj domaćih eksperata angažovanih kao konsultanti kompanije Eurosecurity. Kompanija Eurosecurity je prva domaća kompanija koja je 2014. godine pozvana od strane Evropske asocijacije menadžera privatne bezbednosti i učestvovala je na stručnim konferencijama u Segedinu i Đenu, Republika Mađarska, gde je njen menadzment prošao obuku, prezentacije, razmenu iskustava o principima i konceptima bezbednosti kompanije Audi.

Kompanija Eurosecurity sarađuje sa nekoliko dobrovoljnih, spasilačkih i humanitarnih društava, a svoju društvenu odgovornost potvrđuje učešćem u različitim telima i udruženjima iz oblasti bezbednosti, posebno sarađujući sa European police association koja u svojim redovima okuplja šefove i pripadnike svih policija članica Evropske unije i policija država koje su aplikanti za ulazak u Evropsku uniju. Eurosecurity je partner i International Bodyguard Security Services Association, kao i saradnik Privredne Komore Srbije.

Menadzment kompanije Eurosecurity svojim oglašavanjem u domaćim i stranim medijima, televiziji, glasilima, forumima, daje veliki broj komentara iz oblasti privatnog sektora bezbednosti, obuke službenika obezbeđenja, implementacije Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti, doprinoseći širenju društvene odgovornosti i svesti o bezbednosti. Kompanije Eurosecurity prijatelj je i partner Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu čiji studenti dolaze na stručnu praksu u kompaniju Eurosecurity. Kompanija Eurosecurity dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, usluge, i humanitarne aktivnosti i nosilac je najviših ocena boniteta datih od strane prestižnih finansijskih institucija.

Kao društveno odgovorna kompanija otvoreni smo za sve vidove saradnje u oblasti privatne bezbednosti, predloge i sugestije, nadamo se da ćemo imati prilike da sarađujemo i svojim iskustvom doprinesemo Vašem sigurnijem i bezbednijem poslovanju, kao i da će veliki broj maldih naći svoje radno mesto u našoj kompaniji.