Menadžment

Zoran Ž. Nikolić

Zoran Ž. Nikolić

Generalni direktor kompanije Eurosecurity

Prelazak sa državnocentrično orijentisanog pristupa bezbednosti u kojem je glavni cilj bio zaštita državne bezbednosti na humanocentrično orijentisan pristup bezbednosti, povlači sa sobom i izmenjenu ulogu subjekata sistema bezbednosti.

Detaljnije
olga-zoric

Olga Zorić

Stručni konsultant
Milenko Cvijović

Milenko Cvijović

Direktor i odgovorno lice
Vlajko Đurđević

Vlajko Đurđević

Sektor obezbeđenja i nadzora
Prvoslav Bogdanović

Prvoslav Bogdanović

Sektor logistike

MENADŽMENT

Menadžment kompanije Eurosecurity čini visokokvalifikovani kadar sa višegodišnjim iskustvom u državnim organima, policiji, vojsci i službama bezbednosti Republike Srbije i privatnom sektoru bezbednosti. Prioritet menadžmenta kompanije Eurosecurity je permanentna edukacija u skladu sa konceptom doživotnog obrazovanja i usavršavanja. Jedan od prioriteta menadžmenta kompanije Eurosecurity jeste zapošljavanje mladih koleginica i kolega sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu i Kriminalističko-policijske akademije i mentorski rad sa njima u cilju stvaranja nove generacije mladih menadžera bezbednosti u privatnom sektoru bezbednosti.
 

Organizaciona struktura